Aktuellt från Hyresgästföreningen Region Stockholm

 

Bygg bostäder på Bromma flygplats nu!

Uttalande antaget av Hyresgästföreningen region Stockholms fullmäktige den 11 januari 2010

Behovet av bostäder i Stockholmsregionen är skriande men det byggs alldeles för lite. Framför allt är det brist

på hyresrätter trots att det finns mark att bygga på. Ett exempel på sådan mark är Bromma flygplats där en

mängd bostäder skulle få plats.
Hyresgästföreningen region Stockholm uppmanar därför de styrande i Stockholm
att snarast ta beslut om att avveckla Bromma flygplats och påbörja planläggningen av marken för

bostadsbyggande, företrädesvis hyresrätter.