Allmän bakgrund

Inför valet 1991 fanns det en uttalad politisk majoritet för en nedläggning av Bromma enligt markavtalet 1996. Två månader efter valet övertalas Folkpartiet i Stockholm vid ett hemligt möte på hotell Flamingo i Solna, att med knapp majoritet skriva under ett nytt avtal som gav Brommaflyget respit till 2011.

Så kom åter tungt trafikflyg till Bomma 1992. 15 500 rörelser per år på över 12 ton (BAe 146). Det lättare SAAB 340, 11,9 ton, fick fylla kvoten som lämnades kvar när även småplanen fått sitt. Luftfartsverket talade då om max 400 000 resenärer per år.

Flygplatschefen Björn Rotsman sa i augusti 1992: "Det är farligt om det kommer för mycket flyg och väcker opinion. Om det blir stor debatt finns risken att myndigheterna stänger flygplatsen."

Sedan 1983 har tiotusentals människor flyttat in i nybyggda hus i Västerort på premisserna att Brommaavtalet gällde. Myndigheterna har givit byggnadstillstånd.

Våren 1991 genomförde Luftfartsverket (Lfv) en enkät på Bromma flygplats. Flygplatsen förde då en tynande tillvaro allt enligt avtalet. Enkätutfallet gav att i snitt 24 personer per dag, använde flygplatsen för resor t.o.r. samma dag i tjänsten. Dessa är de som reser affärsflyg, vilket brukar kallas för direktörsflyg eller beslutsfattarflyg.

De här människorna är alltså roten till att Brommaflyget fortfarande efter 1996 finns kvar. Själva vill de inte ta råd att ensamma finansiera Bromma flygplats, därför bereds allmänheten också plats. Som hot mot nedläggning av flygplatsen lovade de 1991 på hotell Flamingo att "byta huvudstad". Vad har hänt med de företag som dessa män företrädde? Jo, trots att Bromma flygplats fortfarande finns kvar, så har Stora flyttat till Finland, Pharmacia till USA och Astra till England. Volvo och SAAB finns kvar i landet men är inte längre i svensk ägo. För att ta några exempel.

Idag ligger flygplatsen som ett lock över Stockholms utveckling. Bristen på bostäder och lokaler begränsar stadens utveckling med ekonomiska förluster som följd. Allt enligt planeringsexpertis, handelskammare och stadstjänstemän. Biltrafiken genererad av flygplatsen spär även på framkomlighetsproblemen i Västerort. En bostadsbebyggelse ger avsevärt färre bilrörelser med följden att även miljöbelastningen minskar, samt att flygutsläppen helt försvinner.

Övriga Sverige ser det som en fördel om inrikesflyget har ett nav – Arlanda. Bromma flygplats har obetydligt intresse för Sverige som helhet.