Bli medlem

Många gillar oss på Facebook, men vi behöver fler medlemmar! Aktionsgruppen är öppen för alla privatpersoner och organisationer som delar vår målsättning. Vi arbetar tvärs över parti- och organisations­gränser. Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften på vårt plusgironummer: 643 86 42 - 8.

Det finns tre medlemskategorier att välja på:

Medlemskategori Kostnad
1. Enskilt Du betalar 100 kr per år eller 200 kr för tre år.
2. Hushåll Du betalar 200 kr per år eller 400 kr för tre år. Ange hur många personer hushållet består av, såväl vuxna som barn.
3. Förening Ni betalar 400 kr per år eller 800 kr för tre år. Ange antal medlemmar i föreningen.
Glöm inte att ange namn och adress! Gärna också e-postadress.

Om du av någon anledning inte vill bli medlem får du gärna skicka oss ett bidrag. Alla bidrag, stora som små, är varmt välkomna på vårt plusgironummer. Alla inkomster går till omkostnader, som hemsida och Facebook-sida, porto och annonser. Facebook är visserligen gratis att använda, men ibland vill vi ha extra stor spridning på de inlägg vi gör och då får vi betala för det. Styrelsen har givetvis inga arvoden.

Arbetet i Aktionsgruppen bygger på ideella insatser från engagerade människor. Alla medlemmar kan som privatpersoner eller organisationer under eget namn bidra med opinionsbildning, med påverkan av ansvariga politiker eller med att kontrollera att miljömyndigheterna gör sitt jobb.

Genom Facebook-sidan, hemsidan, utskick och möten försöker vi i styrelsen hålla dig informerad om Aktionsgruppens arbete och om viktiga förändringar på Brommaflygfronten. Men du måste också själv vara aktiv för att söka och delge oss information.

Välkommen!