Haverier

Flera allvarliga olyckor har inträffat på flygplatsen och i dess tättbebyggda omgivningar. Tursamma tillfälligheter har gjort att ännu ingen människa har skadats på marken av störtande flygplan. Vid några tillfällen har flygplanskollisioner i luften över Stockholm avvärjts i sista ögonblicket. Rutinmässigt inträffar hela tiden mindre incidenter, flygplan kanar av startbanan, felindikeringar och lukt/rökutveckling i flygplanen, flygplansdelar faller ned, felmanövrar i luften och på marken, nödlandningar med motorstörningar, landningsställ knäcks, takpannor blåser av husen.

Här följer en resumé av de allvarligaste olyckorna:

 1. 1 juni 1947
  Flygvapnets J 28 Vampire störtar under en flyguppvisning mot en fabriksbyggnad på Ulvsundavägen. Piloten omkommer.
 2. 18 februari 1951
  Royal Air Force passagerarplan Vickers Valetta med engelska flygkadetter kraschlandar under landningsförsök vid Blackebergshöjden, nära Råcksta gård. 13 personer skadas, en omkommer.
 3. 1 april 1951
  SAS DC 3, Magne Viking, kraschlandar under landning före landningsbanan i Bällsta. Planet totalhaverarar. Ingen skadas.
 4. 14 juli 1951
  Tidningstransportplan, Lockheed Hudson III, störtar under start på flygfältet. Fyra personer omkommer, två skadas svårt.
 5. 4 december 1969
  Affärsjetplan, Aero Jet Commander, störtar vid start mot en lagerbyggnad på Ulvsundavägen. Fyra personer omkommer, två skadas svårt.
 6. 4 januari 1975
  Danskt privatplan störtar under inflygning i Årstaviken, nära Hammarbyslussen. Två personer omkommer.
 7. 15 januari 1977
  Linjeflygs inhyrda passagerarplan Skylines Vicker Viscount, störtar under inflygning på en parkeringsplats Ängsullsvägen/Trägårdsmästarvägen i Kälvesta. 22 personer omkommer, 10 personbilar förstörs och brandskador på husen.
 8. 28 maj 1978
  Privatplan, Piper PA-30 Twin Commanche, störtar efter start mot bostadshus på Norrbyvägen i Ulvsunda. Två personer omkommer. Skador på bil och hus.
 9. 21 november 1989
  Privatplan, Cessna 182, havererar under start på Scanias uppställningsplats för långtradare på Ulvsundavägen. Ingen person skadas.
 10. 11 mars 1992
  Privatplan, Piper, havererar under inflygning på Ulvsundasjön, 10 m från Ulvsunda båtsällskaps brygga och 300 m från bostadshus. Två personer skadas.
 11. 3 december 1992
  Privatplan, Piper Malibu, störtar efter start mot bostadshus på Fredriklundsvägen i Åkeslund. Tre personer omkommer. Bil förstörs och skador på hus. Vrakdelar kastas 150 m och hittas på Kristofferskolans gård.
 12. 8 augusti 2008
  Privatplan, tvåmotorigt Diamond DA-24, störtar efter start från Bromma nära villabebyggelse i Vinsta. De fyra personerna ombord på flygplanet skadas.

Mer information om inträffade flyghaverier:

Planecrashinfo.com

Aviation Safety Net

Aircraft Crashes Record Office

Federal Aviation Administration

National Transportation Safety Board