Haveririsker

Är flyget så säkert?

Att flyget är det säkraste transportmedlet är en skapad myt. Räknat per påbörjad resa och person, är flyget 12 ggr farligare än bilen och 20 ggr farligare än tåget. Ca. 90 procent av alla flyghaverier sker i start och landningsfasen. Flyget har först uppe på marschhöjd bättre statistik. En negativt påverkande faktor är flygoperatörer med dålig ekonomi.

Skol- och övningsflyg över Stockholm

Är det säkerhetstänkande av Luftfartsverket att tillåta skol- och övningsflyg över tättbebyggt område? Enligt EU-direktiv får inte polisen flyga helikopter nattetid över tättbebyggt område med enmotoriga helikoptrar. På Bromma flygplats finns en helikopterskola med enbart enmotoriga helikoptrar.

Var nödlanda?

När Luftfartsverket ordar om flygsäkerhet så gäller det alltid säkerheten ombord på planen. När ett flygplan får felindikationer eller motorstörning i luften i närheten av Stockholm omdirigeras det helst av flygledningen till Arlanda för nödlandning. Varför, om Bromma flygplats är så säker?

Kan det bero på att det saknas säkra alternativa landningsområden kring Bromma flygplats? Vid ett flertal tillfällen har Svensk pilotförening uttalat sig negativt om säkerheten vid Bromma flygplats. Arlanda är enligt piloterna själva att föredra.

Inträffade haverier mot bostadshus

Här följer några av de kända fallen under senare år, där flygplan har kraschat i boningshus:

Trängseln i luften ökar

Professor Christopher Wickens, USA, en av världens ledande experter på flygsäkerhet, säger att trängseln i luften kommer att fördubblas innan år 2020. Risken för flyghaverier kommer också att öka. Vidare säger han att flygplatser nära storstäder är stora säkerhetsproblem. En bra lösning är att placera flygplatserna långt ut från bebyggelse och använda helikoptrar lokalt.

Finns räddningsresurser?

Vilken myndighet tar ansvaret för ett haveri mot ett flerbostadshus, kontorshus eller skola? Om det sker ett större haveri finns det räddningsresurser? Knappast, med dagens räddningsberedskap och sjukvårdsresurser räcker det ofta med en större vägtrafikolycka för att nyttja hela beredskapen.

Vilka politiker tar ansvaret då ett haveri inträffar mot ett flerbostadshus, kontorshus eller skola?

Kringflygande takpannor

En annan sällan nämnd latent olycksorsak är de takpannor som virvelvinden efter de större planen suger upp i luften och sedan sprider vida omkring. Sedan 1992 finns sex dokumenterade tillfällen då detta har inträffat i Flysta. Vid två av dessa fall ringde husägarna till Bromma flygplats. Luftfartsverkets personal kom omgående för att snabbt och diskret reparera skadorna.

Mer information om flygsäkerhet

Luftfartsinspektionen

Statens Haverikommission

Federal Aviation Administration

National Transportation Safety Board