Kort historik

Det första decenniet

Flygverksamheten på Bromma startades 1936. Då trafikerades flygplatsen med 8 reguljära flyglinjer med sammanlagt 16 landningar och starter av trafikplan per dag. Därtill kom några privatplan och militärplan. Under vintersäsongen stängdes flygplatsen på grund av mörker och dåligt väder. Då betraktades läget som lämpligt, men ingen kunde ana vilken utveckling som flyget och staden skulle få. Bromma med omgivningar hade på den tiden bara spridd förortsbebyggelse och ren landsbygd.

Vem kunde 1936 drömma om fyrmotoriga jetmaskiner på 42 ton? Vem kunde drömma om hundratals starter och landningar per dag. 1936 fanns knappt DC 3:an, vilken senare till stor del dominerade trafiken på Bromma. Idag ter det sig närmast trevligt när en DC 3:a hörs. Ett lugnt kolvmotorljud utan propellersmatter, till skillnad från de moderna tjutande jetmotorerna och turbinpropellerdrivna planen med sågklingsskarpt ljud.

Efter kriget var Bromma Sveriges internationella flygplats, men fortfarande var trafiken med senare mått blygsam och flygplanen var kolvmotordrivna och förhållandevis lågmälda.

Jetperioden

1956 började Bromma trafikeras med jetplan, främst Sud-Aviation Caravell, och därmed ökade drastiskt bullerstörningarna i omgivningarna. 1962 flyttade utrikesflyget till Arlanda och inrikesflyget och Linjeflyg tog över Bromma. Till en början med propellerdrivna plan Convair Metropolitan men sedan man bytt flygplanstyp till Fokker F-28 blev åter bullerbelastningen mycket hård. Rekordåret 1982 flög 2 272 788 personer till och från Bromma.

Trafikflyget bort

1983 flyttades inrikestrafiken till Arlanda efter krav på bättre miljö och säkerhet i Bromma med omnejd. Flygexpertis spådde inrikesflygets död, men redan första månaden slogs volymrekord på Arlanda för inrikesflyget.

Under perioden 1984 till 1992 var Bromma en förhållandevis idyllisk flygplats med blott skol-, allmän- och affärsflyg. Bara ca. 24 000 flög till och från flygplatsen 1994.

Våren 1991 genomförde Luftfartsverket (Lfv) en enkät på Bromma flygplats. Flygplatsen förde då en tynande tillvaro – allt enligt avtalet. Enkätutfallet gav att i snitt 24 personer per dag använde flygplatsen för resor t.o.r. samma dag i tjänsten.

Omgivningen förberedde sig på att flygplatsen skulle stängas för all flygtrafik senast 1996 och man började bygga i närheten av flygplatsen. Den tynade tillvaron gjorde att Luftfartsverket 1991 gjorde en förlust på Bromma med 19 miljoner kr.

Tungt trafikflyg åter

Räddningen kom då den nya borgliga regeringen 1992 förkunnade att fri konkurrens skulle tillåtas i svensk luftfart. I april 1992 sade riksdagens trafikutskott ja till inrikestrafik på Bromma. Braathens BRA är den helt dominerande operatören. Passagerarantalet låg 2002 på ca 1 000 000. Fjorton år senare, 2016, var den siffran mer än fördubblad – 2 500 000 passagerare passerade det året Bromma!

Byggnadsminnesmärke

Stationsbyggnaden och flygledartornet i funkisstil från 1936 förklarades år 2000 byggnadsminnesmärken. Bromma flygplats är i sanning en otidsenlig flygplats.

Nedläggning?

Under Coronapandemin 2020 försvann praktiskt taget all passagerartrafik från Bromma. Swedavia bad om att få lägga ned flygplatsen eftersom man ansåg att de ekonomiska förutsättningarna för att driva flygplatsen inte skulle finnas. Regeringen fattade i april 2021 beslut om att flygplatsen skulle läggas ned i förtid och trafiken flyttas till Arlanda.