Månadsbrev i augusti 2004 från Aktionsgruppen mot Brommaflyget,         

                                          www.stoppabrommaflyget.nu

 

 

Bromma förlorar i konkurrensen om flygresenärerna !

 

Marknadskrafterna tär hårt på Bromma flygplats. Under fem av årets första sex månader minskade antalet inrikes resenärer från Bromma . Antalet inrikes flygpassagerare gick ner med sammanlagt hela - 4% under första halvåret 2004 jämfört med samma period förra året. Antalet landningar minskade också med -4% det första halvåret. Ett tydligt trendbrott. Arlandas inrikestrafik ökade under första halvåret med något över +2%.

Det är uppenbart att Arlanda tar resenärer från Bromma. Då tiger Luftfartsverket.

På verkets egen hemsida om Bromma flygplats handlar det fortfarande om flygtrafiken i mars månad, dvs läget för 5 månader sedan.

Utvecklingen sedan mars har man således inga synpunkter på. Inte heller att Skavsta har gått om Bromma och nu innehar fjärdeplatsen av de mest trafikerade flygplatserna i Sverige.

 

Det kanske inte behövs några politiska beslut för att lägga ner Bromma flygplats och satsa på nödvändiga bostäder istället. Det tycks konkurrensen och marknadskrafterna sköta om helt på egen hand. Å andra sidan borde den nödvändiga politiska processen bli enklare nu när marknadskrafterna ger draghjälp.

Källor: Luftfartsverkets statistik för 2003/2004 samt Skavstas hemsida.

 

 

 

     Gunnar Thun                                  Rolf Svensson

        Ordförande                                             Sekreterare