Decemberbrev från Aktionsgruppen mot Brommaflyget,                

 

 

 

 

 


          Varannan stockholmare vill ha bort Brommaflyget !

 

Den slutsatsen kan man dra av en undersökning som TV 4 och Stockholm City gjorde med  hjälp av Sifo i början av november. Visserligen sa deras stort uppslagna nyhetsrubriker det omvända: En majoritet av stockholmarna, 54%, vill ha kvar Bromma flygplats. Men det är inte särskilt sensationellt.  Det brukar bli så med frågor av den typen: Vill du ha kvar Bromma flygplats. De tillfrågade riskerar ingenting med ett ja och hinner inte fundera över alternativen. De flesta störs inte av buller, avgaser eller oro för svåra olyckor - eller saknar egen bostad. Ett naturligt utfall borde mot den bakgrunden snarare ha varit omkring 90 % instämmande röster.

 

Nej, det mest sensationella är att hela 46% är tveksamma eller tar direkt avstånd från fortsatt flyg på Bromma. Det betyder att de inser att flyget förstör livsmiljön för åtskilliga tiotusentals stockholmare. Det betyder också - vilket hela 29 % anser - att stockholmarna i första hand behöver bostäder. Som man ropar i skogen får man svar, heter det. Det gäller för många opinionsundersökningar. Man vill ha de svar man beställt och frågorna utformas därefter. Men det går inte alltid som man tänkt sig. Då får man stanna upp och titta lite närmare på siffrorna och svaren. Ett utfall på 46% nej  kan väga betydligt tyngre än 54% ja. Då hade rubriken i TV 4 och Stockholm City blivit en annan:  Nästan varannan stockholmare vill inte ha kvar Brommaflyget!

 

Därav kan vi också dra slutsatsen att den politiska majoriteten i Stadshuset har ett stort folkligt stöd för sina planer att lägga ner Bromma flygplats och bygga bostäder istället.

 

 

 

                                          Stockholm i december 2003

 

 

 

                           Gunnar Thun                               Rolf Svensson

                           Ordförande                                  Sekreterare