Månadsbrev i december 2004 från Aktionsgruppen mot Brommaflyget,  www.stoppabrommaflyget.nu

 

         Tydligare kan det inte sägas!

 

”Äntligen får affärs- och privatflyget en egen terminal på Bromma!

Sveriges första privatägda Fixed Base Operation (FBO), skapad efter amerikanskt mönster men anpassat till svenska krav på service, komfort, trivsel och säkerhet.

  Här kommer att finnas ett komplett utbud av servicefunktioner för snabb och enkel hantering liksom för tillfällen då " endast det bästa är gott nog”. En egen angöring från gatan, egen kundparkering, en egen terminalbyggnad, en egen uppställningsplatta för flygplan samt en hangar visar att vi satsar på personlig bekvämlighet och mycket korta ledtider.”

 

Det står att läsa i en annons i tidskriften Fly, ett magasin från Stockholm-Bromma airport, (nr 2, 2004, sid 29)

 

Det är för denna lilla exklusiva skara människor som alla invånare i stan årligen subventionerar Brommaflyget med 100-tals miljoner kronor genom att ingen  markhyra utgår - symboliska 1(en)  krona i årsavgift för ett landområde lika stort som Östermalm. Det är för denna grupps privilegier som tiotusentals stockholmare får leva med ständig oro för svåra olyckor, utstå dagliga påfrestningar i sin livsmiljö med buller och utsläpp. Det är denna grupp som blockerar all utveckling av en av stadens mest centrala utvecklingsområden. Dessa människor måste vara oerhört betydelsefulla!

 

För övrigt behöver näringslivet och det vanliga livet i regionen inte längre Brommaflyget - utan bostäder, arbetsplatser och grönområden.

 

 

Gunnar Thun               Rolf Svensson

Ordförande                 Sekreterare