Månadsbrev i februari 2005 från Aktionsgruppen mot Brommaflyget,            

                                              www.stoppabrommaflyget.nu

 

 

                 Särintresse och allmänintresse

I en demokrati bryts särintresset mot allmänintresset. Som medborgare har vi rätt att driva olika samhällsfrågor och försöka påverka dem som vi valt att styra landet. Sen är det upp till våra valda ombud, politikerna, att väga samman, kompromissa och i allmänintressets namn fatta beslut som flertalet kan leva med. Men när samma politiker visar sig uppbundna av egna särintressen har det gått för långt. Ett flagrant exempel är Kristdemokraternas Mats Odell, som är riksdagsman och samtidigt ordförande i lobbyorganisationen Svenskt Flyg.

För det får ha betalt med 100 000:- om året. ( Källa: Aftonbladet, 11/2-05 )

 

Vi som vill att Brommaflyget skall läggas ner upplever dagligen flygets skadeverkningar på mycket nära håll i vår livsmiljö. Därför driver vi opinionsbildning och försöker få politiker att inse att problemen med Brommaflyget vida överstiger samhällsvinsterna. I vårt arbete räknar vi med att  mötas av politiker som står fria från egna särintressen och som kan göra sina bedömningar fritt och oberoende, om än utifrån sina politiska värderingar.

Mats Odell står inte fri som förtroendevald riksdagsman, han är redan uppbunden av den lobbyorganisation där han är ordförande.

Det är två helt oförenliga roller i ett demokratiskt samhälle.

 

 

Gunnar Thun                             Rolf Svensson

Ordförande                                Sekreterare