Månadsbrev i februari 2006 från Aktionsgruppen mot Brommaflyget,         

                                          www.stoppabrommaflyget.nu

 

 

 

  Tio bärande skäl att lägga ner Brommaflyget

 

1.      Luftfartsverket får använda Brommafältet till flygverksamhet för en årshyra på 1:-  (= 1 krona). År ut och år in subventionerar stockholmarna Brommaflyget med hundratals miljoner kronor. I en marknadsekonomi!

 

2.      Bromma flygplats är till ytan på 140 ha lika stor som stadsdelen Östermalm. En nedläggning av flygplatsen skulle öppna för nödvändigt bostadsbyggande i en stad med stor bostadsbrist.

 

3.      Utöver själva flygplatsen finns ytterligare 800 ha mark (nästan sex Östermalm till) som inte heller kan exploateras för bostäder så länge flyget finns kvar. Flyget stryper all utveckling i västerled.

 

4.      Brommaflyget är en avsevärd miljöbelastning med buller och utsläpp och en allvarlig säkerhetsrisk för stora grupper av Stockholms invånare, såväl i innerstad som ytterstad.

 

5.   Arlanda kan utan problem ta över såväl linjeflyg som affärsflyg enligt

      Stockholmsberedningen, en parlamentarisk utredning som skärskådade frågan för

      ett par år sedan.

 

6.      Näringslivet i Stockholm behöver framför allt fler bostäder för sin expansion - inte

      mer flyg. Arlanda duger gott åt alla! Arlanda Express tar resenärerna till Arlanda

      på 20 minuter från Stockholms city.

 

7.      En liten maktelit - mellan femtio och hundra personer utifrån Stockholms-

      beredningens beräkningar - anser sig behöva Bromma eller en ny flygplats för egen

      del.

 

8.      Att lägga miljarder på att bygga en ny flygplats för några få makthavare är odemokratiskt och djupt orättvist mot alla människor som behöver nånstans att bo i Stockholm.

 

9.      Frigjorda kommunala och statliga medel kan läggas på bostäder och nödvändig infrastruktur istället.

 

10.  Det finns inga skäl som talar för fortsatt flygverksamhet på Bromma!