Myt och verklighet om Brommaflyget

 

Brommaflygets vara eller inte vara är en viktig politisk fråga i valet i september. Den borgerliga alliansen har klart uttalat att man vill förlänga flygtrafiken under obestämd tid om man vinner valet i Stockholm. Vänstermajoriteten i Stadshuset har lika klart uttalat att man vill avveckla flygplatsen och förvandla den till Bromma boplats efter 2011 när nuvarande avtal löper ut. Vinner den borgerliga alliansen valet är det högst sannolikt att man omedelbart förlänger tillståndet för Brommaflyget med 20-25 år. Det säger sig självt att för alla oss som vill se Brommaflyget avvecklat senast 2011 är det helt avgörande vem som vinner valet både i höst och 2010.

 

I skriften Myt och Verklighet om Brommaflyget får du veta det mesta om de myter som fortfarande frodas om Brommaflygets förträfflighet, men också det mesta om den verklighet som stans invånare drabbas av på grund av just denna flygverksamhet. Den första upplagan gav vi ut inför valet 2002.

Nu - inför årets val - kommer vi ut med en reviderad och omarbetad andra upplaga av skriften. Den finns tillgänglig här på hemsidan. I Myt och verklighet om Brommaflyget får du en samlad helhetsbild, fakta och analys av vad som hänt öppet och i det fördolda under de senaste 10-15 åren. Det är slående i hur hög grad Brommaflyget hittills överlevt med hjälp av myter, halvsanningar, direkta lögner, svek och prestige samt slöseri med stans resurser.

 

Läs och tänk och ta ställning!

 

 

Aktionsgruppen

 

 

PS/ I augusti kommer Aktionsgruppen att redovisa en aktuell undersökning av de politiska partiernas syn på Brommaflyget - idag och i framtiden.