Oktoberbrev från Aktionsgruppen mot Brommaflyget

 


 


               Det är inte mycket man numera får för en krona!

 

Men Luftfartsverket får hyra ett markområde lika stort som Östermalm för just den summan. 1- krona i årshyra för Bromma flygplats. Det är främst företrädare för en renodlad marknadsekonomi som tycker att det är i sin ordning. Det är politiker som i alla andra sammanhang med kraft avfärdar alla subventioner, som stör den fria konkurrensen, och som vänder sig mot ett samhälle som gör dess invånare bidragsberoende.

 

Näringslivet är annars den fria konkurrensens och marknadsekonomins främste förespråkare. Samma näringsliv som i alla andra sammanhang vill ha bort regleringar och subventioner som stör marknadskrafterna. Det näringsliv som alltid åberopar marknadsmässiga priser och löner om någon nån gång reagerar på det som sker på marknaden.  Men den gigantiska skattesubventionen till Bromma flygplats tycker man som sagt är helt i sin ordning. Näringslivet ger nämligen så mycket tillbaka, säger man. Hur var det nu med de heliga principerna bakom en fungerande marknadsekonomi?

 

Stockholms landsting har ont om pengar. Stockholm stad också. Det saknas skattemedel i flermiljardklassen för att få budgeten att gå ihop. Vård, skola och omsorg hotas. Skatter och avgifter måste höjas. Det hotar tillväxten i regionen! ropar kritikerna. Men miljonsubventionerna till Luftfartsverket och Bromma flygplats talar ändå ingen om. Det är samma skattebetalares pengar det gäller.

 

Hur mycket skulle stadens ekonomi förbättras med normal marknadshyra för Brommafältet ? Det kan ingen svara på för ingen orkar räkna. 

 

Hur mycket skulle näringslivet vinna på att få bostäder åt sina anställda på Brommafältet istället ? Det kan ingen svara på för ingen orkar räkna.

 

Hur mycket bättre skulle stockholmarnas livsmiljö bli om Brommaflyget försvann? Det kan ingen svara på för ingen orkar bry sig.

 

 

Börja räkna! Börja bry dig !

 

 

  

                                              Stockholm i oktober 2003

 

 

Gunnar Thun                                       Rolf Svensson

Ordförande                                          Sekreterare