Månadsbrev i september 2004 från Aktionsgruppen mot Brommaflyget, www.stoppabrommaflyget.nu

 

Stillhet råder, tyst det är i huset......

Flygtrafiken på Bromma fortsätter att minska. I vårt förra månadsbrev skrev vi att inrikesflyget på Bromma har minskat med 4% under fem av årets första sex månader. Nu visar Luftfartsverkets egna färska siffror för augusti att trafiken fortsätter att minska, antalet landningar med 12 % och antalet passagerare med 5% jämfört med 2003. Men sådant vägrar LFV att kommentera offentligt, bl a på sin egen hemsida. Det pressmeddelande man gått ut med för augusti talar om ökning av flygtrafiken i allmänna ordalag, både utrikes och inrikes.  Man klumpar ihop sådana siffror som passar bäst för det egna syftet och kommenterar både ökningar och minskningar på de olika flygplatserna i Sverige. Men inte ett ord om flygtrafiken på Bromma. Nog borde man kunna begära av ett statligt verk att det sanningsenligt redovisar och kommentarer utvecklingen på samtliga flygplatser på sin egen hemsida. Särskilt som frågan om Brommas vara eller inte vara är en het politisk fråga som är beroende av korrekt information om trafikutvecklingen. För det kan väl inte vara skälet till att man tiger. På hemsidan om Brommaflyget finns märkligt nog enbart kommentarer om Brommaflyget i mars månad i år (!?), alltså läget för ett halvår sedan. Utvecklingen sedan mars har man således inga synpunkter på.

Faktum är att Brommaflyget backar högst påtagligt och har gjort så under hela 2004. Det är naturligtvis utmärkt för oss ca 30.000 stockholmare som dagligen plågas av flyg-verksamheten. Men det är synnerligen anmärkningsvärt att Luftfartsverket konsekvent tystar ner dessa fakta om Brommatrafiken.

Det kanske inte behövs några politiska beslut för att lägga ner Bromma flygplats och satsa på nödvändiga bostäder istället. I bästa fall sköter konkurrensen och marknadskrafterna om det helt på egen hand. Å andra sidan borde den nödvändiga politiska processen bli enklare nu när marknadskrafterna ger draghjälp. Men det förutsätter att den verkliga utvecklingen redovisas öppet och korrekt både för allmänhet och ansvariga politiker.

Källa: Luftfartsverkets statistik för 2003/2004

 

 

Gunnar Thun                         Rolf Svensson

Ordförande                            Sekreterare