Aktionsgruppen mot Brommaflyget ger inte upp!

 

Naturligtvis var valutgången en motgång för alla oss som önskar och hoppas på en snar nedläggning av Brommaflyget. I och för sig har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet haft fyra år på sig att göra något åt flygeländet men fick inte mycket gjort, varken i regeringen eller i stadshuset. I elfte timmen före valet informerade dock staden regeringen att man inte tänkte förlänga arrendeavtalet med Luftfartsverket efter år 2011.

 

Den nya alliansen med M, Fp och Kd som nu styr i stadshuset har meddelat att man vill förlänga arrendeavtalet efter år 2011. Tyvärr får vi nog räkna med att de uppfyller sitt hot.

 

Den borgliga alliansen som nu styr Stockholm styrde även staden år 2002 då det nuvarande

s k tilläggsavtalet skrevs med Luftfartsverket. Det var alltså då som arrendet förlängdes till år 2011 med en hyra som bestämdes till 1 kr per år för mark som är värd minst 200 miljoner per år.

 

Men tilläggsavtalet innehöll faktiskt inte mindre än 14 miljöförbättrande åtaganden av Luftfartsverket. Det tragiska med detta avtal är att Luftfartsverket inte brytt sig om att uppfylla mer än ett eller högst två av sina åtagande. Men mer tragiskt och upprörande är att staden inte sedan år 2002 brytt sig om att följa upp efterlevanden av avtalet. En möjlig förklaring är att den rödgröna alliansen inte brydde sig så mycket om avtalet eftersom man såg den som en borgerlig produkt och man ville ju ändå helst lägga ned flyget.

 

Aktionsgruppen kommer att arbeta för att den borgerliga alliansen skall ta ansvar för att följa upp det avtal man skrev med Luftfartsverket år 2002. Åtminstone Kd och i viss mån Fp har utryckt att man måste se till att Lfv lever upp till avtalet. På så sätt kan vi arbeta för en något drägligare livsmiljö kring Bromma. Vi skall också försöka påverka så att ett nytt avtal skrivs med strängare miljöhänsyn och med uppsägningsklausul. Vi kommer att driva opinion för att Lfv skall betala marknadshyra för flygfältet.

 

Man skall heller inte glömma att vi fortfarande väntar på Regeringsrättens s k rättsprövning

av Miljödomstolens dom. Om Regeringsrätten ger klartecken tvingas Luftfartsverket bullerisolera en mängd fastigheter kring Bromma och uppföra bullervallar kring motoruppvärmningsplatser. Vi bevakar de kringboendes intressen kring dessa frågor.