Våra miljökrav

Vårt allt överskuggande miljökrav är att all flygverksamhet på Bromma totalt skall upphöra.

Vi har följande alternativa miljökrav: