Politiska turer

Analys

Brommafrågan har sedan 70-talet sorgligt nog för de kringboende, blivit en prestige- och symbolfråga för både Socialdemokraterna och Moderaterna. Socialdemokraterna och dess stödpartier i Stockholms stadsfullmäktige vill lägga ned flygverksamheten och bebygga fältet med bostäder. Moderaterna både i fullmäktige och riksdagen vill bevara och helst utveckla flygverksamheten.

Men när Socialdemokraterna har haft regeringsmakten och därmed haft makten att avveckla Brommaflyget har man hittills varit för tveksam eller saktfärdig med verkställandet. Detta trots att den socialdemokratiska partikongressen beslutat att allt inrikestrafikflyg skall koncentreras till Arlanda. Moderaterna med dess stödpartier, antingen i regeringsställning och/eller i stadsfullmäktige, har hittills i samspel med Luftfartsverket lyckats hindra en nedläggning.

Klart för nedläggning 1990

Ett flertal olika "dead-lines" har givits Bromma av regering och riksdag men varje gång har verkställandet förhalats av Luftfartsverket och flygbolagen i samarbete. 1990 verkade dock allt vara upplagt för en nedläggning av Brommafältet senast 1996 då kontraktet staden-staten skulle gå ut. Brommafältet förde en tynade tillvaro efter att inrikesflyget 1983 flyttat till Arlanda och fältet gick med miljonförluster. Luftfartsverkets styrelse beslutade i februari att man skulle gå på den senaste Brommautredningen om en nedläggning. Stockholms stadsfullmäktige röstade den 29 oktober 1990 för en nedläggning. Moderaterna lovade att man skulle riva upp beslutet om man kom till makten. Alla andra partier utom Stockolmspartiet ville fullfölja nedläggningen alltså även Folkpartiet, som i valrörelsen 1991 hade som ett vallöfte att flyget skulle bort från Bromma.

Folkpartiet sviker sina vallöften 1991

Efter valet 1991 kunde de borgliga partierna tillsammans bilda majoritet både i Riksdagen och i Stadsfullmäktige. Eftersom Brommas bevarande var en viktig symbolfråga för Moderaterna satte man press på Folkpartiet som behövdes för en majoritet i fullmäktige. I det famösa mötet på hotell Flamingo i Solna vek sig Folkpartiet för Moderaterna och för storförtagen som hotade att lämna Stockholm om de inte fick flyga affärsjet på Bromma. Folkpartiet svek sina vallöften och fick därmed vara med och dela på borgarrådsposterna i Stadshuset.

Tungt trafikflyg åter 1992

Den nya majoriteten i stadsfullmäktige röstade den 3 mars 1992 igenom att behålla flyget på Bromma och skrota planerna på bebyggelse. Under tiden hade den borgerliga regeringen i kanslihuset avreglerat trafikflyget. I april samma år sade Riksdagens trafikutskott ja till inrikesflyg på Bromma. Därmed kunde det tunga trafikflyget åter börja flyga på Bromma. Det nystartade flygbolaget Malmö Aviation kunde med start den 1 juni 1992 börja flyga med 95 platser i BAe 146 till Malmö och London.

Avtal till 2011

Strax innan valet 1994 tecknade den borgliga regimen i stadshuset i juli ett nytt avtal med kommunikationsdepartementet/staten om en förlängning av avtalet med 15 år, alltså till år 2011.

Socialdemokratisk beslutsvånda

Efter valet 1994 hade Socialdemokraterna ånyo makten både i kanslihuset och i Stockholms stadshus. Stockholms socialdemokrater pressade regeringen för att kunna avveckla flyget 1996 då Brommaavtalet med staten gick ut. 1997 beslutar Koncessionsnämnden för miljöskydd, efter ideliga förhalanden från Luftfartsverket sedan 1992, att jettrafiken måste upphöra på Bromma. Regeringen undanröjer beslutet! Luftfartsverket, som nu tack vare det tunga trafikflyget minskat förlusterna på Bromma, matade kommunikationsminister Ines Uusman med argument mot en snabb avveckling. Uusman kunde inte bestämma sig och startade den 15:e Brommautredningen som under ledning av kommunalrådet Marita Bengtsson skulle utreda när Bromma tidigast kan avvecklas. När utredningen blev klar 1998 var utredningsresultatet att Bromma kunde avvecklas tidigast år 2001. Därpå låter den socialdemokratiska regeringen Luftfartsverket utreda var ersättningsflygplatsen till Bromma ska lokaliseras.

Kristdemokraterna sviker sina vallöften

Efter valet 1998 återkom Moderaterna till makten i Stockholm stad medan Socialdemokraterna behöll regeringsmakten. Lutfartsverket och Moderaterna hade gemensamma intressen att öka trafikflyget på Bromma. Problemet var att Moderaterna behövde Kristdemokraternas stöd för att få majoritet i stadsfullmäktige för ett nytt avtal med Luftfartsverket om utökat tungt trafikflyg. Kristdemokraterna hade alltid hittills varit motståndare till Brommaflyget.

För att få vara med att dela makten i Stadshuset gjorde Kristdemokraterna 1999 precis som Folkpartiet gjorde 1991, man svek sina löften till väljarna och ställde sig bakom ett nytt avtal om utökat tungt trafikflyg.

Statsministern ogillar ny flygplats

Luftfartsverket finner i sin utredning att Södertörn är lämpligaste lokaliseringen för en ny flygplats men statsminister Göran Persson underkänner utredningen och förordar Skavsta i Nyköping. Socialdemokraterna i Stockholms stad och län blir missnöjda med statsministerns intervention.

Mer tungt trafikflyg

Moderaterna i Stockholms stadshus lyckas under våren 2002 med hjälp av Fp, Kd och Sp få igenom ett tilläggsavtal med Luftfartsverket. Gränsen för tungt trafikflyg höjs från 14 ton till max 50 ton, anpassat till Malmö Aviations AVRO RJ 100 som också får dispens från maxbullerkravet. Parterna förbinder sig att påskynda skol- och privatflygets flyttning. Följden blir alltså mindre småflyg, men mer tungt trafikflyg. Utrymmet för trafikflyget fördubblas från 16 500 till 35 000 flygrörelser (landningar och starter). S, V och Mp reserverar sig mot beslutet.

Nya vallöften av Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vinner kommunalvalet 2002. Man lovar tillsammans med koalitionspartierna V och Mp att arbeta för en snar nedläggning av Bromma flygplats för att bygga bostäder på Brommafältet. Socialdemokraterna i länet vill dock ha kvar Brommaflyget och motarbetar tillsammans med M och Fp i Stockholmsberedningen en avveckling. Stockholms socialdemokrater hävdar att man inte kommer att förnya arrendeavtalet med Luftfartsverket efter år 2011. Man begär att regeringen ska tillsätta en kommission för att få till stånd en ny flygplats i den södra länsdelen. Men den socialdemokratiska regeringen gör inget åt Brommafrågan under sin mandattid 2002–2006.

Åter borgerlig majoritet

Moderaterna som är det helt dominerade partiet på den borgerliga sidan i Stockolm har som en profilfråga genom alla år hållit fast vid linjen att Brommaflyget skall bevaras.

I valet år 2006 vinner den borgerliga alliansen makten både i Riksdagen och i Stockholms stadshus. Eftersom makten i Stockholm har växlat mellan det röda och blå laget vid varje kommunalval de senaste decennierna vågar inte den borgerliga alliansen vänta med en förlängning av arrendeavtalet tills det löper ut år 2011. Möjligheten skulle då ha funnits att en ev rödgrön koalition hade sagt upp avtalet efter valet år 2010. Under hösten år 2007 arbetar under stor sekretess några tongivande moderater fram ett nytt arrendeavtal mellan Stockholms kommun och Luftfartsverket.

Nytt avtal Stockholm-Luftfartsverket

Avtalet presenteras överraskande på en presskonferens den 21 september 2007.

Arrendeavtalet förlängs i 30 år och i stort tas alla de miljöskyddande bestämmelserna från det tidigare avtalet bort. Fortfarande tas bara en (1) krona ut i arrendeavgift per år för 140 hektar mark. Nytt är att Luftfartsverket skall betala fem kr per avresande passagerare till staden, vilket beräknas ge ca fyra miljoner per år. Det ska jämföras med en beräknad marknadshyra på 200-250 miljoner per år. För att hindra att folkviljan i Stockholm kan få genomslag i framtiden är avtalet dessutom skrivet så att det bara kan sägas upp av Luftfartsverket!

Avtalet beslutas av kommunfullmäktige den 3 mars 2008. M, Fp, och Kd som har majoritet röstar för avtalet medan S, V och Mp röstar mot. Aktionsgruppen tillsammans oppositionspartierna och miljöorganisationerna demonstrerar förgäves utanför stadshuset mot beslutet.

Nya löften av Socialdemokraterna i valet 2010

Inför valet 2010 avgav oppositionsborgarrådet Carin Jämtin vallöftet att Bromma kan stängas när den nord - sydliga pendeltågsförbindelsen Citybanan blir klar år 2017. Brommafrågan debatteras dock inte så mycket i denna valrörelse som resulterar i fortsatt borgerlig regering och styrelse i Stockholm och Centerpartiet inordnar sig i den borgerliga Alliansen.

I slutet av år 2013 uppenbaras att Swedavia lyckats certifiera Bromma till en 3 C-flygplats för Braathens ännu större trafikflygplan och att man planerade för stora utbyggnader av nya terminaler för fyra miljoner passagerare per år.

Bromma flygplats valfråga 2014

I EU-valet våren 2014 gjorde Miljöpartiet ett mycket gott valresultat och mycket tydde på att partiet skulle bli tredje största parti i riksdagsvalet. Miljöpartiet har, tillsammans med Vänsterpartiet, alltid varit ihärdiga förespråkare för bostäder på Brommafältet. Detta tillsammans med Miljöpartiets starka position i Stockholms stad skrämde Swedavia, Moderaterna och Stockholms Handelskammare. Man satte igång en landsomfattande lobbykampanj där men påstod att landets städer skulle bli utan flygförbindelse med huvudstaden, att 24 000 jobb skulle försvinna och att Arlanda inte hade kapacitet nog.

Aktionsgruppen, tillsammans Mp, V, miljöorganisationer och enskilda debattörer kunde visa att så gott som alla inrikeslinjer även fanns på Arlanda och att Arlandas kapacitet mycket väl räcker för en överflyttning av Brommas linjer. Kringboende som skrämts av Swedavias utbyggnadsplaner bildade tillsammans med företrädare för allmänflyget organisationen "Mänskligt Brommaflyg".

Bromma ska avvecklas senast år 2022 om ...

I Stockholms stad fick Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ majoritet. Man presenterade en överenskommelse om bl.a. skärpt miljöövervakning och stopp för utbyggnad samtidigt som man påbörjade planering för bostäder och framför allt ett "beslut" om nedläggning senast år 2022. Överenskommelsen innehåller dock en luddig brasklapp: "...utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras".

Förhandlingsman utses

Genom avtalet mellan Stockholm stad och Luftfartsverket av år 2008, se ovan, skrevs Stockholm stads möjlighet att bestämma över sin egen mark bort till staten. Då en ny regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillträdde efter valet 2014 fick Mp möjlighet att förverkliga en av sina hjärtefrågor – en nedläggning av flygverksamheten och bostäder på Brommafältet.

Regeringen utser en s.k. förhandlingsman, den förre socialdemokratiske näringsministern Anders Sundström, som skall utreda möjligheterna för nedläggning av de flygplatser som kommunerna vill bebygga.

I Riksdagen bedrev vissa riksdagsmän från Folkpartiet/Liberalerna och Moderaterna en kampanj mot den tillsatta utredningen genom att samla s k riksdagsuttalanden och göra KU-anmälningar. Antagligen för att få ett slut på kampanjen ändrade regeringen i december 2015 direktiven genom att ta bort all skrivning om Bromma flygplats. Direktiven kom nu att enbart handla om flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen – i praktiken hur utöka den på Arlanda.

Sundström-utredningen

Den 11 april 2016 presenterade Anders Sundström sin rapport "Mer flyg och bostäder". Rapporten visade att ca 38 000 bostäder skulle kunna byggas på Brommafältet och i omgivningarna om flyget försvann. Förutsättningen är att Arlanda byggs ut med en fjärde bana och att planerna och arbetet för detta påbörjas snarast.

Beslut om nedläggning!

Den 15 september 2020 meddelade Swedavia i en av regeringen begärd konsekvensanalys att Bromma skyndsamt bör läggas ned och att dess trafik flyttas till Arlanda. Orsaken är Coronapandemin som gjort att flygandet radikalt minskat, men redan 2013 konstaterade Trafikverkets egen utredare att trafiken på Bromma ryms på Arlanda.

Den 21 april 2021 meddelade S och Mp-regeringen att den vill avveckla Bromma flygplats i förtid och flytta trafiken till Arlanda. En särskild utredare tillsätts som ska snabbutreda de praktiska konsekvenserna av en flytt till Arlanda. Oppositionen i riksdagen opponerar mot beslutet och hänvisar till riksdagstillkännagivandet från 2016 om utveckling av Bromma flygplats.