Opinionen mot Brommaflyget

Västerortsborna har levt med bullret från Bromma flygplats sedan 1936. Före kriget var bullret närmast pittoreskt från fåtaliga, små kolvmotor­drivna flygplan. Men redan 1949 klagade t ex Bällsta egnahemsförening på bullret från provkörningar nattetid. I slutet av 50-talet när Bromma trafikerades av jetplan i utrikestrafik nådde bullret dock direkt plågsamma nivåer. När så utrikestrafiken flyttades till Arlanda 1962 blev bullret något mindre besvärande men ökade åter igen då Linjeflyg i inrikestrafik började använda jetdrivna Fokker F28. På 70-talet hölls flera demonstrationer mot Brommabullret och opinionen bland allmänhet och riks- och lokalpolitiker var mycket kritisk. 1983 flyttade inrikesflyget till Arlanda och Bromma blev en flygplats med endast skol- och allmänflyg och lite affärsflyg. Alla utredningar och beslut pekade mot en avveckling av flygplatsen senast 1996. Nya bostäder och stadsdelar började byggas i närheten av Brommafältet och människor flyttade in i förvissningen om att flyget skulle avvecklas.

Vår historia

1992 kom chocken då det tunga trafikflyget återkom till Bromma. Aktionsgruppen mot utökat Brommaflyg bildades sommaren 1992 spontant av några likasinnade boende i Traneberg, Ulvsunda, Flysta och Sundby. Vi har sedan dess med demonstrationer, uppvaktningar, annonseringar, utfrågningar av politiker och experter, flygblads­utdelningar, insändare och tidningsartiklar kämpat mot Brommaflyget. Namnet har senare ändrats till Aktionsgruppen mot Brommaflyget eftersom vi anser att en liten flygverksamhet på stadens bästa tomtmark inte är ekonomiskt försvarbar. Och att risken alltid finns att flygverksamheten åter kan öka i framtiden om fältet finns kvar.

Mål

Vi har följande mål med vår verksamhet:

Vilka är vi?

Aktionsgruppen mot Brommaflyget är partipolitiskt obunden och arbetar tvärs över parti- och organisationsgränser. Vi representerar alltså människor med alla partipolitiska sympatier – även moderater, som utåt är det mest flygvänliga partiet. Miljö-, hyresgäst-, bostadsrätts- och villaägareföreningar liksom Hem- och skola föreningar är medlemmar. Många är med därför att de och deras familjer är störda av buller och luftföroreningar och för att de oroar sig för haverier. Andra för att de inser det orättvisa i att vissa för sin egen bekvämlighet får skada livskvaliteten för så många andra. Och vi är många som insett det miljömässigt och ekonomiskt vansinniga med en flygplats mitt i en storstad.

Styrelsemedlemmar Tel. hem
Kent Carlenäs (sekreterare, webbansvarig)
Jökelvägen 10, 163 45 Spånga
070-171 16 39
Birgit Lidman (kassör)
Abrahamsbergsvägen 13, 168 30 Bromma
070-438 16 79
Eric Sylwan
Fredrikslundsvägen 37, 168 34 Bromma
Gunnar Thun (ordförande)
Gråstensvägen 17, 163 45 Spånga
08-36 61 96

Bromma flygplats skryter med att man tillhör en internationell organisation för så kallade cityflygplatser. Aktionsgruppen mot Brommaflyget kan också vi skryta med att vi tillhör en internationell rörelse – mot cityflygplatser. Över hela världen, vid varje större flygplats finns eller bildas det miljögrupper mot hänsynslösa flygplatsentreprenörer. Det är dags för den vanliga medborgaren att säga ifrån! Gör din röst hörd i media, till politiker och till myndigheter!

Hur stöder man oss?

Bli medlem och stöd vår verksamhet genom att betala medlemsavgiften 100 kr/år på plusgiro 643 86 42 – 8. Vi tar givetvis också tacksamt emot alla penninggåvor på samma plusgironummer. För mer information, se Bli medlem.