Äldre nyheter

Swedavia vill lämna Bromma

I pandemins spår har Bromma flygplats blivit en rejäl förlustaffär för Swedavia, som nu vill lämna flygplatsen och flytta den kvarvarande trafiken till Bromma. Läs Swedavias konsekvensanalys här. (2020-09-14)


Medlemsbrevet 2019

Medlemsbrevet för 2019 har just skickats ut. Läs brevet här och stöd gärna vår kamp mot Bromma flygplats du också. (2019-12-11)


Ny folder

För en tid sedan tog vi fram en folder i plånboksformat som kortfattat beskriver vår verksamhet. Hör av dig till vår kassör Birgit Lidman på 070-4381679 om du vill ha några egna ex att dela ut i ditt område. (2019-02-12)


Medlemsbrevet 2018

Medlemsbrevet för 2018 har just skickats ut. Läs brevet här och stöd gärna vår kamp mot Bromma flygplats du också. (2018-12-13)


Medlemsbrevet 2017

Medlemsbrevet för 2017 har just skickats ut. Läs brevet här. Stöd vår kamp mot Bromma flygplats du också. (2017-12-07)


Medlemsbrevet 2016

Medlemsbrevet för 2016 har just skickats ut. Nu kan även du som ännu inte blivit medlem läsa brevet här. Stöd vår kamp mot Bromma flygplats du också. (2016-12-15)


Sundström-rapporten

Läs rapporten från Anders Sundströms utredning här. (2016-04-11)


Ändrade direktiv till Brommautredningen

Läs protokollet från regeringssammanträdet här. (2016-02-17)


Medlemsbrevet 2015

Medlemsbrevet för 2015 har just skickats ut. Nu kan även du som ännu inte blivit medlem läsa brevet här. Stöd vår kamp mot vansinnet med en storflygplats mitt i en växande storstad du också. (2015-12-06)


Högljudd luftstrid

Nya dokument ifrågasätter om Bromma flygplats verkligen klarar bullerkraven. Läs mer här. (2015-05-08)


Sten Nordin och Regina Kevius ljuger

Sten Nordin och Regina Kevius ljuger om kostnaderna för Bromma flygfälts nedläggning. Läs mer här. (2014-04-16)


Braathens nya flygplan

Norska flygbolaget Braathens Aviation/Malmö Aviation har beställt 10 nya flygplan av typen Bombardier CS 100 och CS 300. De skall ersätta de 12 gamla Bae Avro RJ 85 och RJ 100 som trafikerar Bromma sedan 20 år. Läs mer här. (2014-04-09)


Öppet hus på Bromma

Den 12 februari blir det Öppet hus på Bromma flygplats inför de planerade förändringarna. Men tydligen är det bara boende i Bromma kyrka, Bällsta och Mariehäll som är kallade, och man måste anmäla sig i förväg. Läs kallelsen till mötet här. (2014-02-01)


Medlemsbrevet 2013

Medlemsbrevet för 2013 har just skickats ut. Nu kan även du som ännu inte blivit medlem läsa brevet här. Stöd vår kamp mot vansinnet med en storflygplats mitt i en växande storstad du också. (2013-12-13)


Medlemsbrevet 2012

Medlemsbrevet för 2012 har just skickats ut. Nu kan även du som ännu inte blivit medlem läsa brevet här. Stöd vår kamp mot vansinnet med en storflygplats mitt i en växande storstad du också. (2012-12-17)


50 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser

Miljöpartiet presenterade idag en ny stadsdel i Stockholms stad - Bromma parkstad. Miljöpartiet har beräknat bostadspotentialen för Bromma flygfält, låtit arkitekter rita på en helt ny stadsdel, sett över spårförbindelserna och synat avtalet för Bromma flygplats i sömmarna. Läs rapporten här.
(2012-11-08)


Bullerisoleringen: Väntat besked från Swedavia

Så kom då beskedet från Swedavia att man vill ha mer tid på sig för att genomföra bullerisoleringsåtgärderna. Istället för att vara klara med åtgärderna före den 6 april 2013 yrkar man nu på utsträckt tid fram till den 1 juli 2014. Vi är säkert många som anat detta eftersom vi ett år efter den inledande inspektionen på plats ännu inte hört något från Swedavia. Se vidare Swedavias beskrivning. (2012-09-15)


Bromma stör fler än Arlanda

Bullret från Bromma flygplats stör mer än dubbelt så många som vid Arlanda och Landvetter tillsammans. Drygt 4 000 personer utsätts för flygbullernivåer över 55 dBA, visar miljöförvaltningens årliga tillsynsrapport. Höga maximala ljudnivåer, över 70 dBA, förekommer mellan Viksjö i Järfälla och Skanstull på Södermalm.
Något som kan hjälpa, enligt miljöförvaltningen, är att Malmö Aviation ska byta ut sina bullriga flygplan mot tystare. Swedavia har också börjat utreda en brantare inflygningsvinkel. (DN 2012-02-01)


Medlemsbrevet 2011

Strax före jul gick 2011 års medlemsbrev ut till våra medlemmar. Nu kan även du som ännu inte blivit medlem läsa brevet här. (2012-01-04)


Transportstyrelsen beviljar dispensansökan

Den 24 november beslutade Transportstyrelsen att tillåta begränsad trafik på Bromma med ett antal angivna flygplanstyper. Läs sammanfattningen här, eller se beslutet i sin helhet här. (2011-11-24)


För stora flygplan på Bromma

Den 19 september rapporterade Svenska Dagbladet att Bromma flygplats tar emot större flygplan än vad man har tillstånd för. (2011-09-26)

Transportstyrelsen säger nej till Swedavias begäran att klassa Bromma som "storflygplats". Läs beslutet här.

Läs vad Hjelmco Oil har att säga om Swedavias omklassningsförsök. Hjelmco Oil är ett av de 40-talet uppsagda företagen på Bromma.


Informationsmöte om bullersaneringen

Den 31 augusti var det informationsmöte på Bromma om den kommande bullersaneringen. Under hösten inleds inventeringen av vilka bostäder som behöver isoleras, och efter nyår startar de konkreta åtgärderna. Läs mer här. (2011-09-01)


Tyst storsatsning på Bromma

Bromma är idag Sveriges tredje största flygplats med över 2 miljoner passagerare årligen. Nu vill Swedavia bygga ut flygplatsen och byta upp sig till större plan så att man om några år klarar 2,7 miljoner passagerare – mitt i en storstad! Läs artikeln i SvD här. (2011-05-24)


Nu kan bullersaneringen börja

Högsta domstolen har idag beslutat att inte bevilja Naturvårdsverket prövningstillstånd vad gäller domen i Miljööverdomstolen om bullersanering. Detta innebär att Swedavia (tidigare Luftfartsverket) nu har två år på sig att genomföra de bullersaneringsåtgärder som beslutats i Miljööverdomstolen. Läs den domen här. (2011-04-06)


Nytt forum för debatt om flygets miljöpåverkan

Swedavia har startat Wikiairport – en ny site för dialog om flygets miljöpåverkan. Gå in där och säg din mening! (2011-03-14)


Flygresorna snart största miljöboven

Läs artikeln i DN om doktorsavhandlingen av Jonas Åkerman, trafikforskare vid KTH i Stockholm. (2011-02-14)


Nu har det faktiskt hänt igen

Tro det eller ej, men huset på Jökelvägen i Flysta som drabbats av nedfallande tegelpannor så många gånger förr har drabbats igen. Läs mer här. (2011-03-23)


Bostäder istället för flyg

John Eriksson har som student på civilingenjörsprogrammet lantmäteri vid Lunds Tekniska Högskola valt examensarbetet "Bromma flygplats – värdering av alternativ markanvändning". Läs hans uppmärksammade uppsats i sin helhet här, eller sammanfattningen här. (2011-01-16)


Klaga på flygbullret

En ny länk, "Klaga på bullret", härintill tar dig till Swedavias Bromma-sida. Där finns ett formulär som du kan fylla i så fort du har synpunkter, vill ställa frågor eller vill klaga på det buller som du och så många andra utsätts för. (2010-11-29)


Nu har det hänt igen

Virvelvindarna från Malmö Aviation-planet fick takpannorna att lätta – igen. (2010-09-10)


En vardag med flygbuller

Läs intervjun med aktionsgruppen i tidningen Mitti. (2010-09-07)


Bromma-eländet bara värre och värre

Läs vårt senaste värvningsbrev. (Augusti 2010)


Jag har njutit av att slippa flygbullret

Genom naturens nyckfullhet har vi under några dagar... (2010-04-20)


Luftfartsverket bullerisolerar villor

Luftfartsverket bekostar bullerisolering av 168 villor runt Bromma flygplats. (2010-02-15)


Flygplatschefen kommenterar miljödomen

Miljödom öppnar för bullerreducerande åtgärder. (2010-02-08)


Miljööverdomstolen överraskande snabb

Efter att vi väntat i 16 år på Miljödomstolens dom kom domen från Miljööverdomstolen överraskande snabbt. (2010-02-05)


Hälsoskälen måste väga tyngre

Brommabor kritiska till att miljöförvaltningen inte knyter medicinsk kompetens till sig. (2010-01-19)


Hyresgästföreningen: "Bygg bostäder på Bromma nu!"

Stockholms största markreserv av bebyggbar mark är Bromma Flygplats. Lägg ner den! Och bygg en ny stadsdel där! (2010-01-14)


Bullerisolering dröjer för boende vid Bromma

I 16 år har grannarna på Svenskbyvägen i Flysta väntat på att få sina hus bullerisolerade. (2009-12-01)


Sista striden om flygbullret igång

Allt fler flygplan trafikerar Bromma flygplats. Samtidigt ökar bullret i bostadsområdena i närheten. (2009-11-17)

Aktionsgruppens månadsbrev (2003 – 2006)